GDPR

logo.transparent

Personuppgiftspolicy

  • Telefonnummer och/eller emailadress – för att kunna kontakta dig och diskutera det arbete du önskar få utfört
  • Adress och eventuellt lägenhetsnummer – för att kunna ta oss till den plats där arbetet ska utföras samt för eventuell fakturering
  • personnummer och fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer – i de fall det är aktuellt med ROT-avdrag och/eller borrtillstånd för att kunna utföra uppdraget. Det innefattar dels att uppfylla bokföringskrav samt för att skickas vidare till Skattemyndigheten.
Uppgifterna sparas för att garanti ska gälla samt i syfte att kunna ge dig erbjudanden. För fullgörandet av vissa uppdrag samt för att bibehålla bästa servicekvalitet samarbetar vi ibland med andra företag. För att deras uppdrag ska kunna utföras delas de kontaktuppgifter som behövs till dem.

Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. För att få veta vilka uppgifter vi har, korrigera eller undanbe erbjudanden och nyhetsbrev ber vi dig kontakta oss. Du har också möjlighet att kontakta Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Vi behandlar följande personuppgifter för dig som kund i syfte att kunna fullgöra avtal: